معنی و ترجمه کلمه ultraist به فارسی ultraist یعنی چه

ultraist


کسيکه در مسائل دينى و سياسى و مانند انها زياده روى ميکند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها