معنی و ترجمه کلمه ultraviolet radiation به فارسی ultraviolet radiation یعنی چه

ultraviolet radiation


الکترونيک : تابش فرابنفش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها