معنی و ترجمه کلمه umbrage به فارسی umbrage یعنی چه

umbrage


تارى ،تاريکى ،سايه شاخ و برگ ،اثر،شابهت سايه وار،سوظن ،نگرانى ،رنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها