معنی و ترجمه کلمه unappeasable به فارسی unappeasable یعنی چه

unappeasable


استمالت ناپذير،اقناع نشدنى ،راضى نشدنى ،تسکين نيافتنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها