معنی و ترجمه کلمه unavoidable به فارسی unavoidable یعنی چه

unavoidable


اجتناب ناپذير،غير قابل اجتناب ،چاره ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها