معنی و ترجمه کلمه unbridle به فارسی unbridle یعنی چه

unbridle


بى مهار،مهار در رفته ،ول کردن ،لجام گسيخته کردن ،از بند رها کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها