معنی و ترجمه کلمه unbridled به فارسی unbridled یعنی چه

unbridled


ول ،بى لجام ،خودسر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها