معنی و ترجمه کلمه uncertainty به فارسی uncertainty یعنی چه

uncertainty


خطاى تخمينى ،ابهام ،نامعلومى ،ترديد،شک ،چيز نامعلوم ،بلاتلکيفى
قانون ـ فقه : اجمال
شيمى : عدم قطعيت
روانشناسى : عدم حتميت
بازرگانى : عدم اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها