معنی و ترجمه کلمه uncial به فارسی uncial یعنی چه

uncial


يک دوازدهمى ،شبيه يک دوازدهم ،وابسته بحروف الفباى قديم يونان و روم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها