معنی و ترجمه کلمه uncircumcision به فارسی uncircumcision یعنی چه

uncircumcision


نامختونى ،ملل نامختون ،امت ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها