معنی و ترجمه کلمه unclinch به فارسی unclinch یعنی چه

unclinch


)unclench(شل شدن ،سست شدن ،شل کردن يا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها