معنی و ترجمه کلمه uncommitted به فارسی uncommitted یعنی چه

uncommitted


ناوابسته ،غير متعهد نشده ،تعهد نشده ،تقبل نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها