معنی و ترجمه کلمه uncommunicative به فارسی uncommunicative یعنی چه

uncommunicative


بى علاقه به مکالمه و تبادل فکر و خبر،خاموش ،کم حرف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها