معنی و ترجمه کلمه uncompromising به فارسی uncompromising یعنی چه

uncompromising


قطعى ،سخت ناسازگار،غير قابل انعطاف ،تسليم نشو،تمکين ندادنى ،مصالحه ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها