معنی و ترجمه کلمه unconditioned stimulus (ucs) به فارسی unconditioned stimulus (ucs) یعنی چه

unconditioned stimulus (ucs)


روانشناسى : محرک غير شرطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها