معنی و ترجمه کلمه unctuous به فارسی unctuous یعنی چه

unctuous


روغنى ،چرب و نرم ،مداهنه اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها