معنی و ترجمه کلمه under 80 kg به فارسی under 80 kg یعنی چه

under 80 kg


ورزش : ¹ -8کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها