معنی و ترجمه کلمه undergrad u te به فارسی undergrad u te یعنی چه

undergrad u te


شاگرد درجه نگرفته ،شاگرد پايين رتبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها