معنی و ترجمه کلمه underscore به فارسی underscore یعنی چه

underscore


خط يا علامتى زيرچيزى کشيدن ،تاکيد،زيرين خط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها