معنی و ترجمه کلمه underscore به فارسی underscore یعنی چه

underscore


خط يا علامتى زيرچيزى کشيدن ،تاکيد،زيرين خط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها