معنی و ترجمه کلمه undersirable rate of growth به فارسی undersirable rate of growth یعنی چه

undersirable rate of growth


بازرگانى : نرخ رشد نامطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها