معنی و ترجمه کلمه undersocialized به فارسی undersocialized یعنی چه

undersocialized


روانشناسى : نارس اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها