معنی و ترجمه کلمه undoubling به فارسی undoubling یعنی چه

undoubling


ورزش : خروج از دوبلگى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها