معنی و ترجمه کلمه unearned increment به فارسی unearned increment یعنی چه

unearned increment


افزايش بهاى ملک در نتيجه اباد شدن محل نه کوشش مالک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها