معنی و ترجمه کلمه unemployment compensation به فارسی unemployment compensation یعنی چه

unemployment compensation


پرداختى در زمان بيکارى
بازرگانى : پرداخت کمکى در زمان بيکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها