معنی و ترجمه کلمه unexpired risks به فارسی unexpired risks یعنی چه

unexpired risks


بازرگانى : خطرات منتفى نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها