معنی و ترجمه کلمه unfaling به فارسی unfaling یعنی چه

unfaling


تمام نشدنى ،کم نيامدنى ،پايدار،با وفا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها