معنی و ترجمه کلمه unfold به فارسی unfold یعنی چه

unfold


اشکار کردن ،فاش کردن ،اشکار شدن ،رها کردن ،باز کردن ،تاه چيزى را گشودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها