معنی و ترجمه کلمه unhusked rice به فارسی unhusked rice یعنی چه

unhusked rice


شلتوک ،شالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها