معنی و ترجمه کلمه uniarticulate به فارسی uniarticulate یعنی چه

uniarticulate


يک بندى ،يک مفصلى ،تک مفصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها