معنی و ترجمه کلمه unidimensionality به فارسی unidimensionality یعنی چه

unidimensionality


روانشناسى : يک بعدى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها