معنی و ترجمه کلمه unified command به فارسی unified command یعنی چه

unified command


نيروهاى متحد فرماندهى متحده
علوم نظامى : يکانهاى متحده متشکل از چند نيرو يا کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها