معنی و ترجمه کلمه uniform aggregate به فارسی uniform aggregate یعنی چه

uniform aggregate


مصالح ريزدانه يکنواخت( ازنظر ابعاد و قطر)
عمران : مصالح ريزدانه يکنواخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها