معنی و ترجمه کلمه unihibited به فارسی unihibited یعنی چه

unihibited


)unihibit(ازاد،بى قيد وبند،خودمانى ،ناخوددار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها