معنی و ترجمه کلمه unique factor به فارسی unique factor یعنی چه

unique factor


روانشناسى : عامل يگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها