معنی و ترجمه کلمه unit mill به فارسی unit mill یعنی چه

unit mill


علوم نظامى : سوخت استحقاقى يکان به حسب خودروهاى موجود سوخت مصرفى خودروهاى يکان در يک ستون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها