معنی و ترجمه کلمه unit strength به فارسی unit strength یعنی چه

unit strength


قدرت رزمى يکان
علوم نظامى : استعداد يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها