معنی و ترجمه کلمه universal joint به فارسی universal joint یعنی چه

universal joint


دو ميله متصل بهم وفا در بچرخش ،مفصل چرخنده
علوم مهندسى : قفل کاردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها