معنی و ترجمه کلمه universalize به فارسی universalize یعنی چه

universalize


جامعيت بخشيدن به ،عام کردن ،جهانى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها