معنی و ترجمه کلمه univocal به فارسی univocal یعنی چه

univocal


متحدالکلمه ،يک صدا،يکنوا،هم ذوق ،همخو
روانشناسى : بى ابهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها