معنی و ترجمه کلمه unlay به فارسی unlay یعنی چه

unlay


واچيدن
علوم نظامى : باز کردن تاى طناب
علوم دريايى : باز کردن تاى طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها