معنی و ترجمه کلمه unload به فارسی unload یعنی چه

unload


بى بار،تخليه کردن ،بار خالى کردن
علوم مهندسى : بى بارى
بازرگانى : تخليه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها