معنی و ترجمه کلمه unschooled به فارسی unschooled یعنی چه

unschooled


مدرسه نرفته ،تعليم نگرفته ،کار اموزى نکرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها