معنی و ترجمه کلمه unspontaneous به فارسی unspontaneous یعنی چه

unspontaneous


بدون طيب خاطر،زورکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها