معنی و ترجمه کلمه unusual به فارسی unusual یعنی چه

unusual


غيرعادى ،غيرمعمول ،غريب ،مخالف عادت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها