معنی و ترجمه کلمه updating به فارسی updating یعنی چه

updating


بهنگام دراورى
عمران : تجديد برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها