معنی و ترجمه کلمه ups and down به فارسی ups and down یعنی چه

ups and down


عمران : پستى و بلندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها