معنی و ترجمه کلمه upset به فارسی upset یعنی چه

upset


واژگون کردن ،برگرداندن ،چپه کردن ،اشفتن ،اشفته کردن ،مضطرب کردن ،شکست غير منتظره ،واژگونى ،نژند،ناراحت ،اشفته
علوم مهندسى : چاق کردن
ورزش : باخت رقيب محبوب
علوم هوايى : تلاطم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها