معنی و ترجمه کلمه urbanism به فارسی urbanism یعنی چه

urbanism


)urbanity(شهر نشينى ،شهر سازى ،اعتياد بزندگى شهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها