معنی و ترجمه کلمه urea به فارسی urea یعنی چه

urea


ماده پيشاب ،اوره بفرمولCO)NH2(2

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها