معنی و ترجمه کلمه usage به فارسی usage یعنی چه

usage


نحوه استعمال ،استفاده مورد استفاده بودن ،عادت ،رسم ،معمول ،عرف ،استعمال ،استفاده ،کاربرد
معمارى : کاربرد
قانون ـ فقه : عرف ،رسم
بازرگانى : مصرف
علوم نظامى : استعمال کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها